ປ້າຍໂຄສະນາ02

ຂະບວນການ Extrusion

ການປຸງແຕ່ງແຜ່ນພາດສະຕິກ Extrusion