ປ້າຍໂຄສະນາ02

ຂະບວນການ CNC

Plastic Nylon Gear CNC Machining